bedava bahis 50 tl deneme bonusu veren siteler cevrimsiz hosgeldin deneme bonus veren siteler
wersja kontrastowa


O atlasie

 

 

ATLAS.
ZAMKI I TWIERDZE OBRONNE NA KRESACH
DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH


 

 

 

Projekt „Atlas. Gułag – represje ZSRS wobec Polaków i obywateli polskich dla niewidomych i słabowidzących" dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

W Atlasie sposób szczególny opowiadamy o najpiękniejszych i najważniejszych zamkach na Kresach. Rzeczpospolita Obojga Narodów była nazywana „przedmurzem” chrześcijaństwa, m.in. ze względu na twierdze usytuowane przede wszystkim na południowo-wschodnich rubieżach kraju, wzdłuż granicy z Imperium Osmańskim i Chanatem Krymskim. Od poł. XV wieku do końca XVII wieku Polska broniła swojego terytorium przed najazdami z południa i to przyczyniło się do powstania licznych zamków, twierdz, obronnych baszt wzdłuż całego pogranicza. Urozmaicona rzeźba terenu czyli doliny Dniepru, meandrującego Dniestru i ich dopływów, pasma Karpat Wschodnich oraz Wyżyna Podolska, sprzyjała budowaniu fortyfikacji usytuowanych w trudno dostępnych miejscach z dobrą widocznością. Nasze mapy to pokażą. Nasze mapy i grafiki pozwolą poznać Takim "przedmurzem" były też twierdze wysunięte na wschód i północny-wschód, broniące Rzeczpospolitej przez Moskalami bądź pełniących rolę schronienia dla ówczesnych władców.

Informacje o zamkach, twierdzach są dość dobrze opracowane i prezentowane w Internecie jak i w postaci publikacji o charakterze naukowym czy albumowym.
Osoba widząca ma do nich dostęp bardzo prosty i podany w sposób atrakcyjny co zachęca do zainteresowania się tymi miejscami. Proponowane zadanie ma na celu udostępnienie tego bogactwa informacji dla osób niewidomych i słabowidzących, którzy jak dotąd nie mieli takiej możliwości, bowiem nie wydano podobnej jeszcze publikacji stworzonej w technologii barwno-wypukłej, a więc tyflografik i tyflomap dostępnych zmysłem dotyku. Propagowanie wiedzy a przede wszystkim docieranie z informacją w sposób przyjazny i czytelny dla osób z dysfunkcją wzroku to cel jaki sobie stawiamy przygotowując kolejne opracowania z serii TYFLOGRAFIA POLSKA. Wcześniejsze opracowania z tej serii przedstawiliśmy w informacjach dodatkowych i można zauważyć, że tematyka dziedzictwa kulturowego, pamięci narodowej, poszerzania wiedzy historycznej, edukacja jest nam bliska, a nowy proponowany projekt wpisuje się w tematykę tej serii wydawniczej.

Do każdej mapy opracujemy opisy, które zostaną opisane w publikacji w powiększonym druku (i/lub w innej formie dostępnej odbiorcy z dysfunkcją wzroku).

Ze względu na charakter opracowania, przygotowane mapy dotykowe składane są do formatu A3 i umieszczone w poręcznej teczce. Atlas stanowi nierozerwalną całość tematyczną i na jej kompletność składają się następujące części i działania:

A. barwne mapy dotykowe dla osób niewidomych i słabowidzących w formacie A3 umieszczone w teczce z opisami brajlowskimi i legendą do map:

1. Zamek w Barze (mapa 1.)

2. Zamek w Birżach (mapa 2.)

3. Zamek w Chocimiu (mapa 3.)

4. Zamek w Kamieńcu Podolskim (mapa 4.)

5. Zamek w Krzemieńcu (mapa 5.)

6. Zamek w Łucku (mapa 6.)

7. Zamek w Międzybożu (mapa 7.)

8. Zamek w Mirze (mapa 8.)

9. Zamek w Nieświeżu (mapa 9.)

10. Zamek w Olesku (mapa 10.)

11. Zamek w Trokach (mapa 11.)

12. Zamek w Wilnie (mapa 12.)

13. Zamek w Żółkwi (mapa 13.)

B. publikacja w powiększonym druku dla osób słabowidzących zawierająca opisy poszczególnych tyflomap;

C. broszura w Brajlu zawierająca spis treści;

D. udostępnienie wszelkich materiałów w formacie HTML na stronie Fundacji „Trakt" i www.tyflomapy.pl

 

Publikacja „Atlas. Zamki i twierdze obronne na Kresach” jest pierwszym w Polsce takim wydawnictwem dostarczającym i podnoszącym poziom wiedzy w środowisku osób z niepełnosprawnością wzroku.

Publikacja ma na celu:

  • dostarczyć osobom z dysfunkcją wzroku w sposób czytelny i przyjazny możliwie pełnej informacji o najważniejszych zamkach i fortecach strażniczych na Kresach;
  • dostarczyć nauczycielom niewątpliwie bardzo wartościowej pomocy dydaktycznej, która może być z powodzeniem wykorzystywana na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego czy zajęciach
  • dodatkowych poszerzających zainteresowania swoich podopiecznych budując ich tożsamość kulturowo-historyczną. To również może być ważna pomoc dydaktyczna na lekcjach z nauki czytania rysunku dotykowego;
  • przekazać w sposób czytelny i poprawny przestrzenne rozmieszczenie najważniejszych miejsc pamięci narodowej, pozwalając na dalsze samodzielne poszerzanie wiedzy w tym temacie.

Liczba kompletów - 150.

 

Życzymy dobrej lektury

 

Pytania i zamówienia prosimy kierować na adres publikacje@trakt.org.pl lub telefonicznie +48 22 576 18 79 oraz +48 606 75 75 85.