wersja kontrastowa


LITERATURA

 

LITERATURA

 

Wykaz publikacji, do których warto zajrzeć przed wycieczką do Lwowa lub po zwiedzaniu, aby poszerzyć swoją wiedzę o tym pięknym mieście:

 

 • Birulow Jurij, Frucht Sergiusz, Lwów. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo „Centrum Europy”, Lwów i Wydawnictwo „Via Nowa”, Wrocław, 2001
 • Chodynicki Ignacy, ks., Historya stołecznego królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa od założenia jego aż do czasów teraznieyszych. Nakładem Karóla Bogusława Pfaffa, Lwów, 1829
 • Czołowski Aleksander, Pogląd na dzieje Lwowa. W: Wiczkowski Józef (red.), Lwów. Jego rozwój i stan kulturalny oraz przewodnik po mieście. Drukarnia Słowa Polskiego we Lwowie, 1907
 • Drugi powszechny spis z dn.9.XII.1931r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Miasto Lwów. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Statystyka Polska, Seria C, Zeszyt 58, Warszawa, 1937
 • Grodziska Karolina, Miasto jak brylant… Księga cytatów o Lwowie. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków, 2007
 • Jaworski Franciszek, Lwów stary i wczorajszy. Nakładem „Kurjera Lwowskiego”, Lwów, 1910
 • Jaworski Franciszek, O szarym Lwowie. H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i sp., Lwów, 1916
 • Lwów. Przewodnik orjentacyjny z planem i 8 ilustracjami. Nakładem Gminy Król. Stoł. Miasta Lwowa, Lwów 1930
 • Michotek Jerzy, Tylko we Lwowie. Agencja „Omnipress”, Warszawa, 1990
 • Nicieja Stanisław, Lwów. Miasto zatartych granic. Wydawnictwo Libra, 2013
 • Nicieja Stanisław, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom 1. Wydawnictwo MS, 2012–2014
 • Orłowicz Mieczysław, Przewodnik po Lwowie. Książnica „Atlas”, Lwów-Warszawa, 1925
 • Parandowski Jan, Lwów. Z cyklu Pisarze Polscy o Polsce. Wiadomości Literackie, 12.08.1934, Warszawa, Rok 11, Nr 33 (561)
 • Pruszyński Ksawery, Wśród szkła i plakatów. Z cyklu Podróże po Polsce. „Wiadomości Literackie”, 31.05.1936, Warszawa, Rok 13, nr 24 (656)
 • Rąkowski Grzegorz, Lwów. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej, część IV. Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków, 2008
 • Szolginia Witold, Tamten Lwów, tom 1: Oblicze miasta. Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków, 2010
 • Szolginia Witold, Tamten Lwów, tom 2: Ulice i place. Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków, 2011
 • Szolginia Witold, Tamten Lwów, tom 3: Świątynie, gmachy, pomniki. Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków, 2012
 • Szolginia Witold, Tamten Lwów, tom 4: My, lwowianie. Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków, 2014
 • Szolginia Witold, Tamten Lwów, tom 5: Życie miasta. Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków, 2015
 • Wiczkowski Józef, Lwów jego rozwój i stan kulturalny oraz przewodnik po mieście. Księgarnia H. Altenberga, Lwów, 1907
 • Włodek Przemysław, Kulewski Adam, Lwów. Przewodnik. Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków, 2006