bedava bahis 50 tl deneme bonusu veren siteler cevrimsiz hosgeldin deneme bonus veren siteler


LITERATURA

 

ŹRÓDŁA WYKORZYSTANE W TEKŚCIE

 

• Anders Władysław, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946, Lublin 1992.

• Applebaum Anne, Gułag, tłum. Jakub Urbański, Warszawa 2005.

• Atłas Gułaga. Illustrirowannaja istorija sowietskoj riepriessiwnoj sistiemy [Atlas Gułagu. Ilustrowana historia sowieckiego systemu represji], oprac. zbiorowe, Moskwa 2020.

• Burkiciak Paulina, Kobiety, żołnierki Armii Krajowej w łagrach Workuty w latach 1944–1956, w: „Sensus Historiae” Vol. XII (2013/4).

• Ciesielski Stanisłąw, GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1953, Warszawa 2010.

• Gleb Tomasz, Strasz Małgorzata, Czarne chorągwie [o buntach w łagrach], w: „Karta” nr 8, 1992.

• gulag.info.pl – strona internetowa Tomasza Kiznego.

• gulag.info.pl/norman-davies [dostęp: 26.10.2020].

• Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000.

• Istorija stalinskogo Gułaga. Koniec 1920-ch – pierwaja połowina 1950-ch godow, oprac. zbiorowe, t. 1–7, Moskwa 2004.

• Jeńcy w Griazowcu i Suzdalu. Alfabetyczne wykazy 3640 jeńców wojennych z 1939 roku – Polaków i przedwojennych obywateli polskich innych narodowości – przetrzymywanych w sowieckich obozach w Griazowcu i Suzdalu, red. Ewa Rybarska, „Indeks Represjonowanych”, t. V, Warszawa 1998.

• Jurkiewicz Jerzy Stanisław, Kręgi snu, w: „Karta” nr 14, 1994.

• Kizny Tomasz, Imienia Stalina. Biełomorkanał, w: „Karta” nr 13, 1994.

• Kizny Tomasz, Martwa droga, w: „Karta” nr 9, 1992.

• Krajewska Irena, Siła nadziei, w: „Karta” nr 1, 1991.

• Łagry. Przewodnik encyklopedyczny, pod red. Nikity Ochotina i Arsienija Roginskiego, Warszawa 1998.

• Łopuszański Jacek, Przymierze z Andersem, w: „Karta” nr 35, 2002.

• Sozerko Malsagow, Nikołaj Kisielow-Gromow, Początki Gułagu. Opowieści z Wysp Sołowieckich, tłum. Marcin Masny, Poznań 2019.

• „Martwa Droga”, czyli fascynujące Muzeum Gułagu – artykuł Štěpána Černouška, https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/polityka-historyczna/37591,Martwa-Droga-czyli-fascynujace-muzeum-Gulagu.html. [dostęp: 09.02.2021].

• Pałkiewicz Jacek, Złoto i łagry Kołymy, https://www.tygodnikprzeglad.pl/zloto-lagry-kolymy/. [dostęp: 09.02.2021].

• Przerwane biografie. Relacje deportowanych w głąb Sowietów 1940–41, wyb. Ewa Kołodziejska-Fuentes, Warszawa 2020.

• Rokicki Paweł, Obozowi demokraci, w: „Karta” nr 28, 1999.

• Sokołow Andriej, Bielajewa-Saczuk Weronika, Świat Ajnów oczami Bronisława Piłsudskiego, Petersburg 2019.

• Sołowki – tak nazywało się piekło, https://menway.interia.pl/historia/news-solowki-tak-nazywalo-sie-pieklo,nId,2632411. [dostęp: 09.02.2021].

• Sołżenicyn Aleksander, Archipelag GUŁag, t. 1–3, Warszawa 1991.

• Szałamow Warłam, Opowiadania kołymskie, Poznań 2011.

• Thubron Colin, Po Syberii, tłum. Dorota Kozińska, Wołowiec 2011.

• Uwięzieni w Donbasie i pod Saratowem. Alfabetyczne wykazy 4782 osób wywiezionych w 1945 roku z Wilna do obozów kontrolno-filtracyjnych NKWD ZSRR nr 240 w Donbasie i nr 0321 pod Saratowem, red. Anna Dzienkiewicz, Aleksander Gurjanow, „Indeks Represjonowanych”, t. VIII, Warszawa 1999.

• Więźniowie łagrów w rejonie Workuty. Alfabetyczny wykaz 5690 Polaków i obywateli polskich innych narodowości aresztowanych po 4 stycznia 1944, więzionych w Workutłagu, Rieczłagu, Intłagu, Minłagu, Obskim ITŁ i Budowie 501 oraz innych łagrach podległych Północnemu Zarządowi Budowy Kolei, t. X, cz. II, red. Anna Dzienkiewicz, Aleksander Gurjanow, Warszawa 2001.

• Zaprutko-Janicka Aleksandra, Co trzeba było zrobić, by przetrwać w Gułagu? 10 żelaznych zasad dla kobiet, https://wielkahistoria.pl/co-trzeba-bylo-zrobic-by--przetrwac-w-gulagu-10-zelaznych-porad-dla-kobiet/. [dostęp: 09.02.2021].