wersja kontrastowa


Autorzy

 

Atlas.
Gułag – represje ZSRS wobec Polaków i obywateli polskich
dla niewidomych i słabowidzących

 

 TYFLOGRAFIA POLSKA

Fundacja Polskich Niewidomych i
Słabowidzących „Trakt”

WARSZAWA 2020

ISBN 978-83-949098-9-5

 

SERIA WYDAWNICZA: TYFLOGRAFIA POLSKA NR 12

Autorzy projektu: Józef MendruńMariusz Olczyk

Zespół redakcyjny: Stanisław Kasperec, Anna Kołowiecka, Józef Mendruń (przewodniczący Zespołu), Jadwiga Mendruń, Mariusz Olczyk, Ryszard Sitarczuk, Milena Smykowska

Opracowanie tyflokartograficzne: Mariusz Olczyk (www.tyflomapy.pl)

Autorka tekstów historycznych i konsultant map: Agnieszka Knyt

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Agnieszka Stachyra

Redakcja merytoryczna i językowa: Stanisław Kasperec

Korekta: Maria Urszula Kasperec

Druk barwno-wypukłych map i okładki: Printex Pracownia Poligraficzna - Krzysztof Ciechanowski, ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Druk tekstów: P.H.U. Impuls Ryszard Dziewa, ul. Powstania Styczniowego 95d/2, 20-706 Lublin, www.phuimpuls.pl

Wydawca: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt”,
www.trakt.org.pl
al. Bohaterów Września 9 lok. 104, 00-973 Warszawa

WARSZAWA 2020

ISBN 978-83-949098-9-5