bedava bahis 50 tl deneme bonusu veren siteler cevrimsiz hosgeldin deneme bonus veren siteler


O atlasie


POLSKA DROGA DO WOLNOŚCI.
ATLAS DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
 
 
 

 


Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

 

 
 

W latach 2016–2021 osoby niewidome i słabowidzące otrzymały sześć atlasów historycznych tj. "Atlas historyczny Polski", "Atlas Polskie Powstania Narodowe", "Atlas. II Rzeczpospolita Polska 1918–1939", "Polska podczas II wojny światowej", "Świat podczas II wojny światowej", "Bitwy oręża polskiego" a teraz "Polska droga do wolności". Ponadto w innych programach w tym okresie udało się opracować kolejne opracowania atlasowe nawiązującuch do historii i dziedzictwa narodowego tj. "Gułag - represje ZSRS wobec Polaków i obywateli polskich", Armia Generała Andersa", "Atlas Kresów Wschodnich" oraz dwa plany miast: "Wilno, Plan Starego Miasta", "Lwów. Plan Starego Miasta" i "Warszawa. Plan Starego i Nowego Miasta" – to łącznie ponad 100 tematów związanych z historią Polski, jednolitych graficznie, czytelnych dotykowo i wzrokowo oraz spójnych merytorycznie - wszystko zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Aby zrozumieć procesy i mechanizmy wszelkich zmian jakie wydarzyły się w historii Polski, należy poznawać ich przyczyny, przechodząc od ogólnej informacji jakie mamy w "Atlasie historycznym Polski" do szczegółowych wydarzeń tj. zrywów wyzwoleńcze czy opowiadać kompleksowo o konkretnym czasie naszej historii np. o II Rzeczpospolitej 1918–1939 przybliżając historię walki o odzyskanie niepodległości i kształtowanie się nowego państwa na mapie Europy.

Nowy Atlas opowiada o "słynnych polskich miesiącach" - Czerwcu i Październiku '56, Marcu '68, Grudniu '70, Czerwcu '76, Sierpniu '80, Grudniu '81, pokazując miejsca buntów, ich zasięg, a także podłoże i skutki, ale przede wszystkim narastający w czasie i przestrzeni opór, rodzącą się opozycję.

W państwach niedemokratycznych, a takim krajem była Polska przed rokiem 1989, konfliktów nie rozwiązywano, ale tłumiono siłą. Władza wysyłała przeciwko bezbronnym ludziom milicję i wojsko. Ale nie każdy konflikt miał podłoże polityczne, przyczyną demonstracji były podwyżki cen żywności, braki w zaopatrzeniu, bieda... Andrzej Paczkowski, pisząc o zdarzeniach w latach 1945-1989, zauważa, że: "Analiza ich wydaje się dlatego istotna, że o ile historię Polski i jej miejsce w nowszej historii Europy wyznacza się na ogół serią insurekcji z XVIII-XIX w. i
rewolucją-powstaniem z lat 1905-1907, o tyle w dziejach najnowszych - tj. powojennych - określają ją przede wszystkim robotnicze strajki i rewolty z lat 1956, 1970, 1976 oraz powstanie „Solidarności”, które najczęściej traktowane jest jako zwieńczenie poprzednich zrywów."

Atlas składa się z 13 plansz oraz publikacji wydanej w powiększonym druku i w formacie HTML, która zawiera komentarze historyczne odnoszące się tematycznie do poszczególnych tyflomap. Całość dopełnia broszura brajlowska zawierająca objaśnienia skrótów brajlowskich użytych na poszczególnych planszach. Nakład wydawnictwa to 160 kompletów. Każdy z nich znajdije się w poręcznej teczce.

Poniżej prezentujemy tytuły 13 tyflomap:

1. 1947-1991. Europa - czas zimnej wojny

2. 1945-1951. Polska - zmiany granic po II wojnie światowej

3. 1944-1956. Polskie Podziemie Niepodległościowe

4. 1956 Poznański Czerwiec. Pierwszy bunt w PRL-u

5. Marzec 1968. Protesty studenckie

6. Grudzień 1970. Protesty robotnicze na Wybrzeżu

7. Czerwiec 1976. Protesty robotnicze

8. Czerwiec 1979. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

9. Wiosna-lato 1980. Strajki i Porozumienia Sierpniowe

10. 1981-1983. Stan wojenny - strajki, demonstracje, ofiary

11. 1981-1982. Ośrodki internowania w stanie wojennym

12. Wiosna-lato 1988. Fala strajków i obrady Okrągłego Stołu

13. 1989-1991. Europa po rozpadzie ZSRS


Życzymy dobrej lektury

 

Pytania i zamówienia prosimy kierować na adres publikacje@trakt.org.pl lub telefonicznie +48 22 576 18 79 oraz +48 606 75 75 85.