bedava bahis 50 tl deneme bonusu veren siteler cevrimsiz hosgeldin deneme bonus veren siteler
wersja kontrastowa


Autorzy

 

Instrukcja tworzenia i adaptowania ilustracji i materiałów tyflograficznych dla uczniów niewidomych

 

Opracowana na zlecenie Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Przez zespół tyflopedagogów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Polsce w składzie:

Marek Jakubowski (Owińska), Krystyna Kauba (Laski),

Leszek Ogórek, Jolanta Ogórek (Kraków), Iwona Pawłowska (Warszawa),

Alina Talukder (Owińska), s. Elżbieta Więckowska (Laski),

Redagowała: s. Elżbieta Więckowska (Laski)

 

Publikacja rekomendowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
do stosowania przy przygotowaniu brajlowskich wersji podręczników, arkuszy egzaminacyjnych i materiałów pomocniczych

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a

ul. Zygmunta Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz

www.braille.bydgoszcz.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej

ul. Hajducka 22, 41 - 500 Chorzów

www.sosw.slask.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej

ul. Wybickiego 1, 41-303 Dąbrowa Górnicza

www.osw.dabrowa.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego

ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków

www.blind.krakow.pl

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach

ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin

www.laski.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. Prof. Zofii Sękowskiej 

20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 6

www.sosw.type.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 dla Niewidomych i Słabo Widzących im. mjr. Hieronima Baranowskiego

ul. Dziewanny 24, 91-866 Łódź

www.blind.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych

Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska

www.niewidomi.edu.pl

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Kamiennogórska 16, 54-034 Wrocław

www.oswdn.pl

 

Okoliczności powstania Instrukcji tworzenia i adaptowania ilustracji i materiałów tyflograficznych dla uczniów niewidomych

 

Wielokrotnie propagowany był postulat ustalenia zasad redagowania grafiki czytelnej dla dotyku i niosącej informację uczniowi niewidomemu.

Na roboczym spotkaniu ekspertów do spraw nowych rozwiązań prawnych – ujednolicenia notacji brajlowskiej i zasad adaptacji podręczników dla uczniów niewidomych i słabo widzących powołanych przez MEN w ramach projektu “Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w Dębem
dnia 23 września 2010 zalecono opracowanie Jednolitych Ogólnopolskich Zasad Redagowania i Adaptowania grafiki, ilustracji i map dla uczniów niewidomych. Zalecenie było przywoływane w czasie kolejnych spotkań ekspertów.

Na konferencji “Dotykam świat – tyflografika” w OSW w Bydgoszczy dnia 27 listopada 2010 z udziałem tyflopedagogów z SOSW dla niewidomych w Polsce, uchwalony został dokument: “Zasady tworzenia i adaptowania grafiki dla uczniów niewidomych”.

W oparciu o ten dokument powstały: “Zasady Tworzenia i Adaptowania Grafiki dla Uczniów Niewidomych", ustalone przez tyflopedagogów obecnych dnia 27 listopada
2010 r. na Konferencji Dotykam świat - tyflografika w Bydgoszczy na podstawie projektu
s. Elżbiety Więckowskiej z korektami wprowadzonymi w dniu 7 stycznia 2011 r. na Ogólnopolskich Warsztatach Nauczycieli Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Łodzi.

Ten dokument, w toku spotkania w Ośrodku Rozwoju Edukacji dnia 13 stycznia 2011 r., zatwierdzony został przez Dyrektorów wszystkich Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla Niewidomych w Polsce.

Dokument od początku, od Konferencji w Bydgoszczy, uważano za niewystarczający dla osób tworzących i adaptujących ilustracje dla niewidomych. Uznawano potrzebę stworzenia bardziej wyczerpującej Instrukcji.

Instrukcja powstawała we współpracy ze wszystkimi Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Polsce.

Instrukcja nie obejmuje zasad tworzenia map dla niewidomych. Temat ten został gruntownie opracowany w publikacji opracowanej przez uczestników kolejnych Komisji i Zespołów powoływanych prze Główny Urząd Geodezji Kartografii od 1986 roku:

Tyflokartografia, praca zbiorowa, redakcja Józef Mendruń, Elżbieta Oleksiak, w: Przegląd Tyflologiczny, Nr 1–2 (40–41), Rok 2010.

Widzimy potrzebę opracowania przez któregoś ze Współautorów tej publikacji osobnej instrukcji tworzenia map dla niewidomych.

 

Autorzy