bedava bahis 50 tl deneme bonusu veren siteler cevrimsiz hosgeldin deneme bonus veren siteler


O atlasie

 

ATLAS POLSKIE POWSTANIA NARODOWE DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Logo Muzeum Historii Polski

Logo Programu Patriotyzm Jutra

Do rąk osób niewidomych i słabowidzących trafił w 2016 roku "Atlas historyczny Polski". Czytane dotykiem i uszkodzonym wzrokiem zmiany granic ziem polskich, opatrzone komentarzem historycznym, pozwalają opowiedzieć o historii Polski od panowania Piastów aż po współczesność. Aby zrozumieć procesy i mechanizmy tych zmian należy poznawać ich przyczyny przechodząc od ogólnej informacji do szczegółowych wydarzeń mających istotny wpływ na dane zmiany.

Polska w końcu XVIII wieku utraciła swoją niepodległość. W kolejnych 123 latach kilka razy starali się Polacy odzyskać wolność podejmując próby walki z okupantem posiadającym zorganizowaną armię i aparat terroru, co kończyło się w większości tragicznie wpływając też na zmiany społeczne i potęgując agresywne działania zaborców/okupantów. Ale ten mit przegranych powstań należy zweryfikować, bowiem warto wiedzieć, że powstanie wielkopolskie z 1806 roku i kolejne z lat 1918-1919 czy powstanie sejneńskie z 1919 r. zakończone zostały pełnym sukcesem, drugie powstanie śląskie w całości osiągnięto założone cele, a częściowym sukcesem zakończyło się także pierwsze i trzecie.

Mając na uwadze powyższe, opracowanie Atlasu o polskich powstaniach narodowych jest szczególnie ważne, bowiem tyflomapy pozwalają opowiedzieć o danym powstaniu uwzględniając relacje przestrzenne pokazując zasięg działań wojennych, największe bitwy i potyczki, kierunki działań. Dotykowo-barwny atlas to niezbędne narzędzie do nauki historii.

Plansze w formacie A3 są dostępne zarówno dla niewidomych jak i słabowidzących. Wydawnictwo zawiera również publikację opisującą najważniejsze powstania narodowe wraz z opisem tyflomap i sposobem ich czytania. Książka wydana jest w powiększonym czarnodruku, w formacie A4. Wydawnictwo zawiera też broszurę w brajlu z objaśnieniami skrótów brajlowskich i innymi użytecznymi wskazówkami. 

Nakład wydawnictwa to 160 kompletów. Każdy z nich znajduje się w teczce z nadrukami brajlowskimi.

"Atlas polskie powstania narodowe" to kontynuacja "Atlasu historycznego Polski" wydanego w 2016 roku. Jednolitość graficzna obu publikacji i spójność merytoryczna pozwala traktować oba atlasy jako zwarty komplet map opowiadający coraz dokładniej naszą historię i najważniejsze wydarzenia. Mamy nadzieję, że Atlas będzie ważną pomocą dydaktyczną w nauczaniu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku, jak również dla każdego dorosłego, chcącego „zobaczyć” to, czego do tej pory nie mógł jeszcze zobaczyć zmysłem wzroku. Ponieważ nakład wydawnictwa jest dość ograniczony, jego dystrybucję zaplanowaliśmy przede wszystkim wśród Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku oraz organizacji i instytucji działających na rzecz niewidomych, a także wśród bibliotek pedagogicznych. Na zamówienia czekamy pod adresem publikacje@trakt.org.pl.

Poniżej prezentujemy tytuły 13 tyflomap:

 1. 1768–1772 Konfederacja barska
 2. 1794 Powstanie kościuszkowskie
 3. 1806 Powstanie wielkopolskie
 4. 1830–1831 Powstanie listopadowe
 5. 1846 Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska
 6. 1848 Powstanie wielkopolskie
 7. 1863–1864 Powstanie styczniowe
 8. 1918–1919 Obrona Lwowa
 9. 1918–1919 Powstanie wielkopolskie
 10. 1919 Powstanie sejneńskie
 11. 1919–1921 Powstania śląskie
 12. 1944 Powstanie warszawskie – wybuch
 13. 1944 Powstanie warszawskie – kapitulacja 

Życzymy dobrej lektury

 

Pytania i zamówienia prosimy kierować na adres publikacje@trakt.org.pl lub telefonicznie +48 22 576 18 79 oraz +48 606 75 75 85.