bedava bahis 50 tl deneme bonusu veren siteler cevrimsiz hosgeldin deneme bonus veren siteler
wersja kontrastowa


20. Łotwa


Dwa słowa o państwie


Łotwa - w pełnej nazwie: Republika Łotewska - leży we wschodniej Europie, nad Morzem Bałtyckim. Jej sąsiedzi to: Estonia, Rosja (nienależąca do UE), Białoruś (również poza UE) i Litwa.
Stolicą i największym miastem Łotwy jest Ryga. Inne główne miasta to: Dyneburg, Lipawa, Jełgawa i Jurmała. Język urzędowy - łotewski (w użyciu jest także rosyjski). Domena internetowa - .lv.
Łotwa przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku, wraz z dziewięcioma innymi państwami, głównie z bloku postsocjalistycznego.
Powierzchnia Łotwy wynosi 64,6 tys. km2, co daje jej osiemnaste miejsce w UE, za Litwą, a przed Słowacją. Dwudzieste drugie miejsce, również między Litwą a Słowacją, państwo to zajmuje pod względem liczby ludności, która wynosi 2,2 miliona. A to znaczy, że na Łotwie żyje mniej ludzi niż w samej aglomeracji warszawskiej! Pod względem zamożności Łotwa plasuje się na dwudziestym piątym miejscu; wyprzedza tylko Rumunię i Bułgarię, które przystąpiły do Unii najpóźniej.
Polonia na Łotwie liczy 75 tys. osób. Najwięcej ludności polskiej i polskiego pochodzenia mieszka w dawnych Inflantach Polskich, czyli dzisiejszej Łatgalii. W drugiej połowie XVI wieku, kiedy ta część Łotwy należała do Polski, nastąpiła polonizacja szlachty inflanckiej i kurlandzkiej. W okresie rozbiorów łotewscy Polacy, m.in. Emilia Plater, aktywnie uczestniczyli w powstaniach i pielęgnowali tradycje narodowe. W 1918 roku, po uzyskaniu niepodległości przez Łotwę, Polacy zostali uznani za autochtoniczną mniejszość narodową. Po włączeniu Łotwy do ZSRR w 1940 roku polska ludność była rusyfikowana i poddawana represjom. Obecnie największe skupiska Polaków znajdują się w Dyneburgu i Rydze.
Ciekawe miejsca, które warto odwiedzić podczas pobytu na Łotwie, to m.in. zaznaczone na mapie: Park Narodowy Sliteres (nr 1), Alūksne (nr 2), Park Narodowy Gaujas (nr 3) i Pāvilosta (nr 4).

Czytamy mapę

Granice Łotwy

Zaczynamy od północnego zachodu, czyli od górnego lewego rogu mapy. Znajdujemy się na Morzu Bałtyckim. Przemieszczamy się na wschód wzdłuż górnej ramki mapy. Mijamy południowy skraj estońskiej wyspy Hiuma. Po pokonaniu kolejnego odcinka morskiego przybijamy do wybrzeża Estonii. Kierując się na południe, idziemy estońskim wybrzeżem Morza Bałtyckiego. Po drodze mijamy nieduże zatoki. Zatrzymujemy się na granicy z Łotwą. Stąd wyruszymy na zbadanie granic tego państwa.
Północnym sąsiadem Łotwy - o czym się już przekonaliśmy - jest Estonia. Udajemy się granicą łotewsko-estońską na wschód, a potem na południowy wschód. Kierunek zmienia się na północny, po czym znów na południowo-wschodni. Znajdujemy się na pograniczu Łotwy, Estonii i Rosji, która sąsiaduje z Łotwą od wschodu.
Granica łotewsko-rosyjska biegnie na południe, chociaż na samym początku prowadzi nas na wschód.
W miejscu, gdzie kierunek zmienia się na południowo-zachodni, jesteśmy u zbiegu granic Łotwy, Rosji i Białorusi, która sąsiaduje z Łotwą od południowego wschodu.
Granica łotewsko-białoruska jest najkrótsza, 140-kilometrowa. Na swoim środkowym odcinku biegnie rzeką Dźwiną (d ź), płynącą na zachód.
Granica odchodzi od Dźwiny na południowy zachód i niedługo potem łagodnie zmienia kierunek na północno-zachodni. Tutaj stykają się granice Łotwy, Białorusi i Litwy, sąsiadującej z Łotwą od południa.
Granica z Litwą mierzy 450 kilometrów. Kierujemy się na północny zachód, a następnie na zachód. Granicę przecina rzeka Windawa, płynąca na północ. Za niecałe 100 km znajdziemy się nad Bałtykiem.
Przed nami najdłuższy, ponad 500-kilometrowy odcinek drogi wybrzeżem morskim. Udajemy się na północ. Mijamy miasto Lipawa (l p), ciekawe miejsce nr 4, czyli Pālivostę, oraz miasto Windawa (w n), leżące u ujścia rzeki Windawy (w n).
Kierunek zmienia się na północno-wschodni. Jesteśmy w ciekawym miejscu nr 1, czyli Parku Narodowym Sliteres. Idziemy wybrzeżem Zatoki Ryskiej, najpierw na południowy wschód, a następnie - minąwszy miasto Jurmała (j u) i ujście Dźwiny oraz leżącą w pobliżu stolicę Rygę (r g) - na północ.
Dochodzimy do granicy łotewsko-estońskiej. Z tego miejsca rozpoczęliśmy wędrówkę granicami Łotwy i tu ją kończymy.