bedava bahis 50 tl deneme bonusu veren siteler cevrimsiz hosgeldin deneme bonus veren siteler


Lekcja 1 – Zabytki kultury

 

Przykład scenariusza zajęć z Atlasem Parku Narodowego dla niewidomego ucznia szkoły podstawowej masowej posiadającego umiejętność posługiwania się grafikami reliefowymi.

 

Czas zajęć:  45 minut.

Cel ogólny:  Nabycie umiejętności umiejscowienia zabytków kultury na terenie Parku. Poznanie struktury komunikacyjnej na terenie Parku.

Cele szczegółowe:

  • Zapoznanie się z umiejscowieniem na mapie Polski Parków Narodowych.
  • Utrwalenie kształtów granic Polski.
  • Utrwalenie przebiegu głównych rzek Polski.

Metody: Samodzielne oglądanie. Dyskusja z edukatorem podczas oglądania.

Środki:

Plansze Atlasu Parku Narodowego.

Materiały informacyjne w piśmie brajla, druku płaskim powiększonym i w plikach dźwiękowych.

Linijka ze skalą brajlowską.

Kredki tyflologiczne, “wypisany długopis”, papier brajlowski, folia z koszulek do dokumentów, pisaki, podkłada do rysowania lub arkusz filcu.

 

Uwagi do przebiegu zajęć:

W przypadku zwiedzającego ucznia niewidomego uczącego się w szkole masowej podstawowej musimy zasięgnąć informacji, czy uczeń potrafi posługiwać się mapą dotykową, czy ma doświadczenie w tym zakresie i czy potrafi się posługiwać pismem brajla. (Te pytania są szczególnie ważne, ponieważ uczniowie szkół masowych znacznie odstają na niekorzyść w tej dziedzinie w porównaniu z uczniami szkół specjalistycznych).

W przypadku pozytywnej odpowiedzi zapewniamy mu w miejscu wyciszonym i nienarażanym na niepotrzebne hałasy stół lub ławkę, gdzie będzie mógł swobodnie korzystać z plansz mapowych, mogąc je w razie potrzeby bez problemu rozłożyć. Pamiętamy, aby mapy w teczce były ułożone w kolejności według przyporządkowanych im numerów. Edukator powinien przed rozpoczęciem zajęć szczegółowo opisać Atlas oraz przeprowadzić ze zwiedzającym krótkąrozmowę, jednocześnie oferując swoją pomoc. W przypadku rezygnacji z pomocy (konspekt dotyczy ucznia posiadającego potrzebne umiejętności) pozostawiamy ucznia samego, będąc jednocześnie do jego dyspozycji (chyba, że sobie tego nie życzy).

Proponujemy wybór 2 do 3 interesujących dla ucznia tematów map znajdujących się w Atlasie w zakresie planowanego celu ogólnego i celów szczegółowych.

Po obejrzeniu wybranych plansz mapowych sugerujmy przeprowadzenie dyskusji na ich temat, jednocześnie uzupełniając poznane treści i informacje własną wiedzą i ciekawostkami dotyczącymi Parku.

W przypadku sprawnego zapoznania się przez ucznia z wybranymi mapami możemy zaproponować kontynuowanie oglądania następnych plansz, albo próbę graficznego przedstawienia oglądanych plansz poprzez rysunek. Ponieważ rysowanie jest czynnością trudną i czasochłonną możemy zaproponować uczniowi dokonanie opisu słownego oglądanych map, lub napisanie na maszynie brajlowskiej kilkunastu zdań opisu, jednocześnie informując, iż zostaną one wyeksponowane w pracowni edukacyjnej Parku obok innych prac zwiedzających.

W przypadku zainteresowania ucznia tematem możemy zaproponować mu wypożyczenie Atlasu na okres kilkunastu dni do domu, jednocześnie zapraszając do złożenia następnej wizyty.

Zachęcamy ucznia do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat Parków Narodowych znajdujących się na stronie: www.tyflomapy.pl