bedava bahis 50 tl deneme bonusu veren siteler cevrimsiz hosgeldin deneme bonus veren siteler
wersja kontrastowa


Jak czytać TYFLOMAPY

 

JAK CZYTAĆ TYFLOMAPY W PUBLIKACJI

WARSZAWA

PLAN STAREGO I NOWEGO MIASTA

 

OPIS LEGENDY

Zanim wyjmiemy interesującą nas mapę z teczki, zapoznajmy się z jej zawartością. Pod klapą teczki umieściliśmy legendę zawierającą objaśnienia znaków użytych na poszczególnych mapach. Jeśli je poznamy i zapamiętamy, będzie nam łatwiej czytać opracowane plansze.

Na mapach znajdziemy:

 • zabytki zaliczane do polskiego dziedzictwa kulturowego – zostały one opisane białą czcionką w czerwonej ramce, a przypisany obiektowi skrót brajlowski otacza delikatna ramka, która wyróżnia ten obiekt spośród pozostałych;

Wybrane zabytki podzielone zostały na sześć kategorii i oznaczone sygnaturami:

 • kościoły katolickie – to wypukły znak krzyża w rombie z białym wypełnieniem na czerwonym tle w kształcie kwadratu;
 • cerkwie greckokatolickie – to wypukły znak podobny do krzyża prawosławnego, z dłuższym wyższym ramieniem w rombie z żółtym wypełnieniem na niebieskim tle w kształcie kwadratu;
 • cerkwie prawosławne – to wypukły znak podobny do krzyża prawosławnego, z dłuższym wyższym ramieniem w rombie z białym wypełnieniem na granatowym tle w kształcie kwadratu;
 • cmentarze – to wypukły znak krzyża w kolorze białym na zielonym tle w kształcie kwadratu;
 • muzea – to wypukły tradycyjny znak stosowany na mapach dla muzeów, czyli trzy równoległe belki z czwartą leżącą nad nimi, w kolorze białym na czarnym tle w kształcie kwadratu;
 • pomniki – to wypukły znak przypominający zwężony trapez w kolorze białym na czarnym tle w kształcie kwadratu;
 • inne obiekty – to wypukły romb w kolorze białym na pomarańczowym tle w kształcie kwadratu;

Specjalnie wyróżniliśmy trzy elementy:

 • Zamek Królewski – to figura o nieregularnym kształcie wypełniona gęstą fakturą na granatowym tle;
 • mury obronne – to gruba czarna linia z dużymi czarnymi wypełnionymi okręgami;
 • zabytkowe schody – to czarne romby ustawione w równych odstępach od siebie, tworzące tym samym coś na wzór schodów;

Znaki związane z komunikacją:

 • ulice w mieście pokazane zostały na dwa różne sposoby. Na rozkładanej mapie prezentującej całą Warszawę ulice są liniami ciągłymi, prostymi. Na planszach szczegółowych, które przybliżają fragment, jakim jest historyczne centrum miasta, fragmenty ulic są liniami czarnymi o różnej grubości, natomiast w warstwie dotykowej – to biegnące równolegle linie, też o różnej odległości od siebie;
 • komunikacja i przystanki – ulice z komunikacją miejską oznaczyliśmy, umieszczając w środku dodatkową przerywaną żółtą linię. Przystanki komunikacji miejskiej to wypukłe półokręgi z podstawą zwróconą równolegle do ulicy, z czarną obwódką i z żółtym wypełnieniem;
 • wyjścia z Metra Warszawskiego – to znak w postaci czarnych wypukłych okręgów z granatowym wnętrzem i wychodzącym z tego okręgu odcinkiem informującym o stronie wejścia do metra;
 • pasaże, a właściwie ulice zamknięte dla ruchu kołowego, oznaczone zostały czarnymi, równoległymi, wypukłymi liniami tworzącymi drabinkę;

Ponadto mamy oznaczone:

 • parki, które zostały pokazane fakturą „piaskową” i kolorem zielonym;
 • makiety architektoniczne – w postaci dużych czarnych wypukłych okręgów z białym wnętrzem i sześciopunktem sugerującym, że jest to element o charakterze dotykowym.

Na dużej planszy prezentującej całą Warszawę czytelnik znajdzie dodatkową legendę umieszczoną z lewej strony przy ramce, w której objaśnione są sygnatury dotyczące tej planszy.

Jeśli już poznaliśmy legendę, możemy wyjąć pierwszą mapę, broszurę z objaśnieniami skrótów brajlowskich i książkę z przewodnikiem lub uruchomić jego treść na komputerze. Opisy proponowanych tras zwiedzania znajdują się też w Internecie na stronach:

www.trakt.org.pl oraz www.tyflomapy.pl

 

OPIS BROSZURY Z OBJAŚNIENIAMI SKRÓTÓW BRAJLOWSKICH I PRZEWODNIK PO WARSZAWIE

Ze względu na rozmiar („rozciągłość”) pisma brajlowskiego konieczna była zamiana pełnych nazw na skróty trzyliterowe.

Zabytki zaliczane do polskiego dziedzictwa kulturowego zostały opisane trzyliterowym skrótem brajlowskim i otoczone delikatną ramką, która powinna wyróżniać te obiekty spośród pozostałych na planszach. Pozostałe skróty, także trzyliterowe, to skróty dla nazw ulic.

W broszurze brajlowskiej podzieliliśmy skróty na dwie grupy. Najpierw objaśniamy skróty dla obiektów związanych z dziedzictwem kulturowym, a potem skróty dla nazw ulic.

Każda nazwa ma dodany numer planszy, na której się znajduje. Jeśli zaczniemy przeglądać najpierw broszurę brajlowską i znajdziemy obiekt, który nas zainteresował, to znajdziemy informację, gdzie go obejrzymy w atlasie.

Opisany powyżej wykaz objaśnień skrótów brajlowskich, jakie znajdziemy na mapach, warto mieć pod ręką, wyszukując objaśnienia napotkanych i jeszcze niezapamiętanych skrótów. Staraliśmy się, aby skróty były intuicyjne i dobrze kojarzące się z nazwą własną. W wielu przypadkach wystarczy raz przeczytać objaśnienie i skrót zostanie zapamiętany.

 

CZYTANIE MAP ATLASU

Znając już legendę, zawartość broszury z objaśnieniami skrótów brajlowskich i książkę z opisem proponowanych tras, wyjmijmy wybraną planszę z teczki i ułóżmy ją tak, aby wypukły czarny trójkąt znalazł się w prawym górnym (dalszym) rogu. Cała treść mapy znajduje się w ramce.

Zanim zaczniemy oglądać mapę, zwróćmy uwagę na dodatkowe informacje wydrukowane na planszy.

Tytuł mapy umieszczono w lewym górnym (dalszym) rogu planszy i zajmuje on zazwyczaj dwa, trzy lub cztery wiersze. W ostatnim wierszu tytułu znajduje się skala liczbowa mapy.

Zwróćmy uwagę na skalę poszczególnych tyflomap.

Mapa całej Warszawy została opracowana w skali 1 : 80 000 (jeden do osiemdziesięciu tysięcy centymetrów), co oznacza, że jeden centymetr na mapie to osiemset metrów w rzeczywistości.

Mapy szczegółowe dla historycznego centrum Warszawy zostały opracowane w skali 1: 2 000 (jeden do dwóch tysięcy centymetrów), co oznacza, że jeden centymetr na mapie odpowiada dwudziestu metrom w rzeczywistości.

Przybliżenie zaś na Stare Miasto zostało przygotowane w skali 1 : 1 500 (jeden do półtora tysiąca centymetrów), co oznacza, że jeden centymetr na mapie odpowiada piętnastu metrom w terenie.

Aby łatwiej zaplanować wycieczkę i umożliwić czytelnikowi policzenie, ile jest kilometrów do przejścia, umieściliśmy wzdłuż dolnej i lewej ramki każdej planszy linie odpowiadające pięćdziesięciu metrom w terenie, poprzedzielane odstępami o tej samej długości. Mamy zatem linię i odstęp, co oznacza sto metrów w rzeczywistości.

W prawym dolnym (bliższym) rogu znajduje się numer planszy. Pamiętajmy, aby mapa po obejrzeniu wróciła do teczki na swoje miejsce. Porządek w teczce ułatwi znalezienie potrzebnej mapy.

W naszym opracowaniu przechodzimy od ogólnej informacji (mapa całej Warszawy) do szczegółów (przybliżenie dla historycznego centrum Warszawy), stąd różne obszary, ich różna szczegółowość i kilka skal. Powoduje to pewną trudność w rozumieniu wielkości obszaru, jaki jest prezentowany na danej mapie, ale zwróćmy uwagę, że skala dla dużej mapy całej Warszawy jest 40 razy mniejsza od skali plansz dla centrum miasta. Inaczej mówiąc, przybliżyliśmy centrum czterdziestokrotnie.

Na tyflomapie z całą Warszawą znajdziemy obszar obejmujący obszar historycznego centrum Warszawy przybliżony na kolejnych ośmiu planszach sąsiadujących ze sobą, nadając każdej z nich kolejny numer oraz umieszczając na planszy ze skorowidzem informację o najważniejszych obiektach, jakie znajdziemy na każdej z tych plansz.

W naszym przewodniku znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące oznaczonych na mapach obiektów oraz propozycje tras zwiedzania Warszawy. Nasi wspaniali autorzy przygotowali wyjątkowy przewodnik, który opowiada o zabytkach, dziedzictwie kulturowym miasta, jego historii, ważnych postaciach, zdarzeniach, jak i opisuje możliwie precyzyjnie całą trasę zwiedzania z opisem wszelkich trudności, jakie można napotkać, wraz z sugestiami pozwalającymi bezpiecznie odkrywać piękno Warszawy.

Miasto – to żywy organizm, ciągle się zmieniający w zależności od pory roku, ale też wydarzeń kulturalnych, religijnych i społecznych. Stare i Nowe Miasto to szczególnie aktywna kulturalnie przestrzeń, bo mamy tutaj zimą na Rynku Starego Miasta Jarmark Bożonarodzeniowy, a na wiosnę na Rynku Nowego Miasta Jarmark Wielkanocny. Co roku Krakowskim Przedmieściem i placem Piłsudskiego idzie Droga Krzyżowa przy licznie zgromadzonych mieszkańcach i gościach. Latem odbywa się na Starówce Międzynarodowy Festiwal „Sztuka Ulicy” prezentujący teatry uliczne z całego świata. W kościołach Starego Miasta odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, zaś na Rynku Starego Miasta – Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce. Do tego w okresie letnim ulica Krakowskie Przedmieście zamienia się w dość hałaśliwy pasaż spacerowy, na którym pojawiają się kawiarenki licznie odwiedzane przez turystów. Zimą ta ulica zamienia się w piękną świąteczną aleję, z girlandami, świątecznymi ozdobami. Spacerując nią w kierunku placu Zamkowego, dochodzi się do corocznej, ogromnej choinki ze świetlną dekoracją. Zimowe iluminacje pojawiają się także w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu.

Te wszystkie wydarzenia są piękne, interesujące, ale niestety w większości niedostosowane do osób niepełnosprawnych.

W okresie festiwali czy świątecznego czasu na drodze można spotkać tłumy przechodniów, ale też dodatkowe przeszkody, takie jak słupki, siedziska, kawiarniane stoliki, które wymagają szczególnej uwagi i ostrożności w poruszaniu się.

Życzymy przyjemnego spacerowania po uliczkach Starego i Nowego Miasta i częstego wracania w miejsca, które szczególnie Was zainteresują.

Redakcja