wersja kontrastowa


2.4. Format map

 

2.4. Format map

Wielkość arkusza nie powinna przekraczać zasięgu rąk ucznia siedzącego przy stole. Mapa w małym formacie jest łatwiejsza do wykonania oraz do przeczytania i opanowania wyobraźnią i pamięcią, ale zawiera niewiele informacji. Mapa większego formatu jest trudniejsza z powodu większej ilości informacji. Należy uwzględnić zarówno możliwości wydawnicze jak i możliwości ucznia z docelowej grupy wiekowej.