wersja kontrastowa


2.10. Oprawa słowna mapy

 

2.10. Oprawa słowna mapy

Wszystkie sygnatury zastosowane na mapie należy objaśnić w legendzie.

Legenda może być wydrukowana na arkuszu mapy lub na oddzielnym arkuszu, bądź – w atlasach i zbiorach – na arkuszu mapy podstawowej.

Zastosowane klucze i skróty nazw własnych należy objaśnić na arkuszu mapy, na korespondującym z mapą arkuszu legendy lub w oddzielnej broszurze.

Wszystkie umowne sposoby przekazania informacji należy przedstawić w opisie słownym mapy lub zbioru map.