wersja kontrastowa


2.3. Pojemność informacyjna mapy

 

2.3. Pojemność informacyjna mapy

Podstawowym ograniczeniem jest ograniczone pole widzenia czytelnika posługującego się dotykiem lub poważnie uszkodzonym wzrokiem. “Maleńkie, w porównaniu z rozmiarami prezentacji wypukłej, «pole widzenia palców» sprawia, że niewidomy nie tyle ogląda prezentację, co czyta ją, a obraz całości buduje w wyobraźni. Wymaga to wyobraźni przestrzennej i wyćwiczenia pamięci". Dlatego mapy dla uczniów rozpoczynających pracę z mapą muszą zawierać mało treści. Ilość informacji umieszczonych na mapie powinna wzrastać wraz z poziomem edukacyjnym ucznia, ale nie może przekroczyć aktualnych możliwości objęcia uwagą i zapamiętywania ich przez ucznia, bo inaczej mapa stanie się bezużyteczna.