wersja kontrastowa


1. Generalizacja kartograficzna