bedava bahis 50 tl deneme bonusu veren siteler cevrimsiz hosgeldin deneme bonus veren siteler
wersja kontrastowa


O mapach

 

Mapy dla Warszawy i aglomeracji warszawskiej zostały opracowane w technice druku umożliwiającej jednoczesne korzystanie z niej przez osoby niewidome jak i słabowidzące. Skróty brajlowskie (objaśnione w załączniku) oraz wszelkie wypukłe elementy treści mapy czytelne dla niewidomych są przezroczyste, dzięki czemu nie przeszkadzają widzącym w jej czytaniu. Natomiast odpowiednio dobrane kolory oraz powiększone opisy pozwalają osobom słabowidzącym łatwiejsze jej użytkowanie.

Warszawa stolica Polski, licząca prawie 2 mln. mieszkańców, zawdzięcza swą nazwę rycerzowi z rodu Rawów (Rawiczów) o imieniu Warsz, właścicielowi wsi istniejącej od XII/XIII wieku, na terenie obecnego Mariensztatu. W końcu XIII wieku sprowadzeni z Torunia bogaci kupcy założyli tutaj gród książęcy, któremu nadano nazwę "Warszowa". W marcu 1596 roku, po pożarze Zamku Królewskiego na Wawelu, zapadła decyzja przeniesienia stolicy do Warszawy. Jednak Warszawa oficjalnie nie była stolicą i aż do upadku Polski w 1795 roku przysługiwało jej wyłącznie miano miasta rezydencjonalnego Jego Królewskiej Mości.

Warszawa jest miastem niezwykłym, położonym w środku Europy, na przecięciu szlaków komunikacyjnych z zachodu na wschód i z północy na południe kontynentu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obecnie Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu w województwie mazowieckim i jest podzielona na 18 dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.

Warszawa stanowi węzeł 12 dróg krajowych i 5 międzynarodowych. Tak duża liczba dróg o znaczeniu tranzytowym wpływa na obciążenie układu drogowego samego miasta. Do tego dochodzi jeszcze brak obwodnicy wokół Warszawy i dobrych tras szybkiego ruchu, i mamy pełny obraz problemów związanych z komunikacją drogową stolicy. Plany rozwoju miasta zmierzają do budowy obwodnicy, która znacząco odciążyłaby nasilenie ruchu i skierowałaby go na peryferia miasta. Mają powstać również drogi szybkiego ruchu oraz jako jedna z pierwszych dużych inwestycji – Most Północny.

Aglomeracja warszawska to zurbanizowany obszar wokół miasta, w którego skład wchodzi Warszawa oraz liczne miasta i miejscowości wokół niej. Granice aglomeracji warszawskiej zostały ustalone w "Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego" (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dniu 7 czerwca 2004). Według tego planu w skład aglomeracji oprócz Warszawy wchodzi 15 gmin miejskich, 11 gmin miejsko-wiejskich i 13 gmin wiejskich województwa mazowieckiego, położonych na terenie 10 powiatów ziemskich: nowodworskiego, legionowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego, grodziskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego i pruszkowskiego.

Aglomeracja warszawska to miejsce zamieszkania dla prawie jednej dziesiątej obywateli Polski. Wokół Warszawy są miejscowości bardzo ważne dla rozwoju aglomeracji: Piaseczno, Pruszków, Jabłonna, Ząbki, Otwock i inne, które stale się rozwijają i generują coraz większy ruch w komunikacji drogowej jak i kolejowej. Warszawa jako główny węzeł kolejowy z 5 dużymi dworcami pasażerskimi, z bezpośrednimi połączeniami z Berlinem, Budapesztem, Bukaresztem, Frankfurtem, Kijowem, Moskwą, Petersburgiem, Pragą i Wiedniem, potrzebuje systemu komunikacyjnego też na poziomie lokalnym, na poziomie aglomeracji. Obecnie przedstawiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu zmierza do unowocześnienia systemu transportowego poprzez jego modernizację oraz zmianę sposobu jego wykorzystania.

Mapa ogólna Warszawy przedstawia podstawowe informacje o przestrzeni w granicach miasta. Pokazuje dzielnice, relacje między nimi, proporcje wielkości, umiejscawia je w przestrzeni miejskiej. Sieć dróg przelotowych, kolei głównych oraz linia Metra umożliwiają prześledzenie tras przejazdu przez Warszawę, komunikację między poszczególnymi dzielnicami. Elementami ułatwiającymi poruszanie się po mieście są charakterystyczne obiekty takie jak Pałac Kultury i Nauki czy lotnisko, które na kolejnych mapach są powtarzane, pełniąc rolę punktów odniesienia.

Mapa drogowa Warszawy prezentuje podstawowe informacje o komunikacji drogowej naszego miasta. Drogi przelotowe oraz najważniejsze drogi główne umożliwiają poznanie miasta od strony organizacji ruchu drogowego. Ulice przelotowe to ulice o szczególnym znaczeniu pokazujące przejazdy tranzytowe przez miasto. Ulice główne to ulice łączące dzielnice w mieście.

Mapa pozwala prześledzić trasy przejazdu przez miasto odczytując z mapy ważność drogi oraz jej nazwę, a na granicy z miastem nazwy miast, do których dana droga wylotowa prowadzi. Elementem ułatwiającym poruszanie się po mieście są charakterystyczne obiekty takie jak Pałac Kultury i Nauki czy lotnisko, które na kolejnych mapach są powtarzane, gdyż pełnią one rolę punktów odniesienia.

Mapa ogólna aglomeracji warszawskiej obejmuje swoim zasięgiem całą Warszawę oraz sąsiadujące z nią powiaty z wydzielonymi obszarowo miastami. Dzięki podziałowi na dzielnice możemy odczytać z mapy sąsiedztwo tychże dzielnic z przylegającymi do Warszawy innymi miastami. Elementem ułatwiającym poruszanie się po aglomeracji są charakterystyczne obiekty, ciekawe turystycznie oraz Kampinoski Park Narodowy, Pałac Kultury i Nauki i lotnisko Okęcie, które na kolejnych mapach są powtarzane, gdyż pełnią one rolę punktów odniesienia.

Mapa komunikacyjna aglomeracji warszawskiej obejmuje Warszawę oraz najważniejsze miasta w jej sąsiedztwie i przedstawia Warszawę jako ważny węzeł komunikacyjny. Bardzo wyraźnie widać na mapie bezpośredni związek położenia miast podwarszawskich z biegiem linii komunikacyjnych zbiegających się w Warszawie. Elementem ułatwiającym poruszanie się po aglomeracji są charakterystyczne obiekty, ciekawe turystycznie oraz Kampinoski Park Narodowy, Pałac Kultury i Nauki i lotnisko Okęcie, które na kolejnych mapach są powtarzane, gdyż pełnią one rolę punktów odniesienia.

Zawartość treści map dotykowo-barwnych jest dostosowana do możliwości percepcji dotykowej i osłabionego oka. W ten sposób przekazana podstawowa wiedza o naszym mieście umożliwia poznanie przestrzeni miasta osobom niewidomym i słabowidzącym.