wersja kontrastowa


Logo parku

 

Opis loga Parku

Okrągły, barwny znak Wigierskiego Parku Narodowego zawiera nazwę oraz symbol parku. Są to dwa koła współśrodkowe. W wewnętrznym kole umieszczono symbol Parku – bobra w kolorze brązowym, na tle przedstawiającym kształt jeziora. Ogon bobra przykrywa część rysunku jeziora. Z prawej strony rysunku jeziora zaznaczono kierunek północny. W pierścieniu koła zewnętrznego umieszczono nazwę Parku dużymi, białymi literami – Wigierski Park Narodowy.

Pliki do pobrania: