wersja kontrastowa


Logo Parku

 

Opis loga Parku

Okrągły, barwny znak Drawieńskiego Parku Narodowego zawiera nazwę oraz symbol Parku. Są to dwa koła współśrodkowe. W wewnętrznym kole umieszczono symbol parku –wydrę w kolorze brązowym. Symbol znajduje się na tle przedstawiającym fragment krajobrazu parku. Tło w dwóch kolorach: zielony – trawa, błękitny – jezioro. Ogon wydry przykrywa część koła z prawej strony. Na tle trawy, nad grzbietem wydry umieszczono napis – Drawieński Park Narodowy.

Pliki do pobrania: